Notaris & Kadaster

Waarvoor dient de bankgarantie/waarborgsom?

Van de koper wordt gevraagd om zekerheid te bieden dat hij zijn verplichtingen die voortvloeien uit de voorlopige koopakte nakomt. Dit wordt gedaan door 10% van de koopsom bij de notaris in bewaring te geven. Wanneer de koop gedurende de bedenktijd wordt ontbonden of wanneer er een ontbindende voorwaarde actief wordt dient de waarborgsom teruggestort worden.

Hoe hoog zijn de notariskosten bij een overdracht?

In Curacao worden de notariële tarieven voor de meest voorkomende akten vastgesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Er zijn vaste tarieven, waarbij afwijking naar beneden of naar boven niet mogelijk is. Deze tarieven gelden voor hypotheekakten, overdrachten van onroerende zaken en veilingen. Alle notariële tarieven zijn onderhevig aan 6% omzetbelasting. Op iedere akte en op iedere aanhechting moeten zegels worden geplakt en wel ANG. 5,00 per A-4. Die zegels zijn niet onderhevig aan omzetbelasting.

Voor het berekenen van deze kosten, klikt u hier

Zijn er verder nog kosten bij de overdracht van onroerend goed?

Wanneer onroerend goed wordt gefinancierd met een hypothecaire lening is er tevens een schuldbriefzegel verschuldigd. Deze belasting bedraagt 2‰ over de hoofdsom. Deze belasting is, samen met het verzorgen van de overdrachtsbelasting, de verantwoordelijkheid van de notaris.

Voor het berekenen van deze kosten, klikt u hier

Moeten alle partijen aanwezig zijn bij het ondertekenen van de akte van overdracht?

Bij het ondertekenen van de overdrachtsakte kan een medewerker van het notariskantoor gevolmachtigd worden om te tekenen voor de koper/verkoper. Dit is een groot voordeel voor kopers van buiten Curacao. In principe kan een niet-ingezetene onroerend goed op Curacao aankopen zonder ooit lijfelijk aanwezig te zijn geweest op het eiland.

Wat zijn de kosten van het kadaster bij de aankoop van een woning?

Bij een hypotheek tot ANG. 200.000,- bedragen de kadasterkosten en zegels ANG. 725,-. Wanneer de hoofdsom van de hypotheek hoger wordt, stijgen deze kosten met ANG. 100,- per ANG. 100.000,- hoofdsom.

Bezoek de website van kadaster voor meer informatie.