Verkopen | CENTURY 21 #1 Real Estate
Verkopen

Welke verplichtingen heeft een verkoper?

De verkoper heeft meldplicht van beperkingen of lasten met betrekking tot de te verkopen woningen als deze nog niet in het Kadaster zijn ingeschreven. Ook moet de verkoper melding maken van bekende (niet zichtbare) bouwtechnische gebreken. Wanneer na verkoop blijkt dat een woning ernstige gebreken vertoont die niet zichtbaar waren bij een bezichtiging, dan kan de koper schadevergoeding eisen.

Om een woning te kunnen verkopen moet de verkoper kunnen aantonen dat hij de eigenaar is. De akte van levering en een geldig identiteitsbewijs moeten daarom overlegd kunnen worden.


Wat is de beste verkoopstrategie?

Een verkoper van onroerend goed is altijd afhankelijk van de markt. Om de kansen van een succesvolle verkoop zo optimaal mogelijk te maken is het van groot belang dat er zoveel mogelijk potentiele kopers bereikt worden. Een aanzienlijk deel van deze potentiele kopers is niet woonachtig op Curacao, het internet is daarom een erg belangrijk medium om onroerend goed te koop aan te bieden. Daarmee is echter niet alles gezegd, de potentiele klanten worden pas bereikt als ze de website ook weten te vinden. Century 21 Curacao investeert veel in haar website, deze scoort dan ook enorm goed in zoekopdrachten en genereert daarom veel traffic. Ook in het verdere verkooptraject kan een expert u het beste begeleiden om het maximale uit de verkoop te halen en het juridische en financiele deel in goede banen te leiden. Century 21 biedt u een totaalpakket binnen deze dienstverlening en is dé betrouwbare partner bij het verkopen van uw woning.