Beleggen

Wat is een SPF en wat zijn de voordelen hiervan?

SPF staat voor 'Stichting Particulier Fonds'. Dit is een rechtsvorm die in Nederland niet bestaat en is opgericht om Curacao als financieel centrum aantrekkelijk te houden. Een belangrijk verschil is dat een SPF uitkeringen mag doen aan de oprichter(s) of derde personen. De SPF mag geen zaak of onderneming drijven met winstoogmerk, al is het echter zo dat met beleggen en investeren de wetgever het opereren als beleggingsmaatschappij of houdstermaatschappij niet ziet als een zaak of onderneming.

De SPF rechtsvorm wordt gebruikt voor onder andere het volgende: het houden van aandelen in een Nederlandse BV, instrument voor het 'parkeren' van onroerend goed, het geheimhouden van de begunstigde van de SPF, het ontwijken van de plicht tot financiële publicatie.

Grote voordelen van deze rechtsvorm is dat er geen winstbelasting betaald wordt, ook is een schenking vanuit de SPF vrij van het schenkingsrecht. Vermogensinbreng van en niet-ingezetene van de Antillen is ook vrijgesteld van het schenkingsrecht.

Oprichting gaat door een notariële akte en inschrijving bij de KvK. De oprichtingsakte moet de benodigde statuten bevatten. De SPF moet geleid worden door een in de Nederlandse Antillen gevestigde bestuurder, dit hoeft geen natuurlijk persoon te zijn maar kan bijvoorbeeld ook een trustmaatschappij zijn.

Meer Info

Hoe zien fiscale regelingen omtrent ondernemen/beleggen en investeren op Curacao eruit?

Een aantal regelingen op een rijtje:

  • Er bestaat een inkeerregeling
  • Geen invoerrechten op bepaalde 'groene' producten
  • Curacao voldoet aan de belangrijkste eisen van de Amerikaanse IRS
  • De CRB regeling voor aandeelhouders woonachtig in de Nederlandse Antillen/entiteiten die tenminste 25% van de aandelen in een Nederlandse onderneming houden
  • Ingezetenen van het eiland betalen belasting over het totale inkomen, inclusief de inkomsten vanuit het buitenland. Niet-ingezetenen betalen alleen belasting over inkomsten vanuit bronnen op Curacao.
  • Het tarief van invoerrechten varieert afhankelijk van het product van 0% - 22%

Century21 Curacao spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van C21 Curacao. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan C21 Curacao nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.