Huis Bouwen | CENTURY 21 #1 Real Estate
Huis Bouwen

Er zijn een aantal regels en voorschriften waar men aan moet voldoen, op het moment dat men besluit zijn eigen huis te bouwen op Curacao.

Hoe lang duurt de aanvraag van een bouwvergunning op Curacao?

Bij de Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) voorheen DROV, kunt u een bouwvergunning aanvragen, alvoren u start met het bouwen van uw huis. Deze dienst is gevestigd aan de Plasa Horacio Hoyer nummer 19, in Salina. De procedure voor de aanvraag van een bouwvergunning duurt ongeveer 6 tot 8 weken.

Hoe lang blijft deze vergunning geldig?

Met de afgegeven vergunning mogen de bouwwerkzaamheden eenmaal (perceelsgebonden) worden uitgevoerd. Bij voltooiing van het bouwwerk vervalt de bouwvergunning.

Hoeveel bedragen de verschuldigde leges?

Dit is afhankelijk van de bouwwaarde van het te bouwen object. Voor een waarde van ANG. 150.000,- betaalt men ANG. 1.130,- aan leges. Wanneer de waarde ANG. 500.000,- bedraagt, zijn de leges ANG. 3.930,-. Grofweg komt dit neer op ongeveer 0,7%-0,8% van de bouwwaarde.

Info over bouwregelgeving

Na aankoop van een kavel en het ontwerpen van het te bouwen object moet een bouwaanvraag worden ingediend bij de ROP (Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning). De behandelingstermijn duurt 6 tot 8 weken. Na het afhalen van een goedgekeurde vergunning geeft deze het recht de benodigde bouwwerken eenmaal uit te voeren, de vergunning is perceelsgebonden en geldig tot de afronding van de bouw. De vergunning is wel overdraagbaar aan een andere persoon.

Wanneer de woning in de afbouwfase verkeert en zich bevindt aan een openbare weg met straatnaam kan er een huisnummer worden aangevraagd. Vervolgens kan het adres worden geregistreerd bij de Burgerlijke Stand en kunnen leveringen van nutsbedrijven worden aangevraagd.

Century21 Curacao spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van C21 Curacao. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan C21 Curacao nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.