Fiscale Regelingen

Is de hypotheekrente op Curacao aftrekbaar op het inkomen?

Voor leningen die na 1 augustus 2000 zijn/worden afgesloten geldt dat woningbezitters hypotheekrente mogen aftrekken tot een maximumbedrag van ANG. 27.500,-. Dit is inclusief premies voor een aan de hypothecaire lening verbonden overlijdensrisicoverzekering. Wanneer het om een tweede woning gaat zijn er geen aftrekposten mogelijk.

Zijn er naast de hypotheekrente nog meer aftrekposten?

Ja, ook kosten die verband houden met de hypothecaire lening zijn aftrekbaar. Dit zijn bijvoorbeeld de afsluitprovisie, de taxatiekosten voor de bank en de kosten van de hypotheekakte. De overdrachtsbelasting, notariskosten en makelaarscommissie zijn niet aftrekbaar. Ook hier geldt dat bij de aankoop van een tweede woning geen aftrekposten mogelijk zijn.

Hoe zit het met de onderhoudskosten?

De onderhoudskosten van de woning, alsmede van de tuin, zijn aftrekbaar tot 2% van de waarde van de woning voor de grondbelasting (de Curacaose WOZ-waarde). Dit is aan een maximum van Nafl. 3.000,- gebonden.