Belastingen & Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn van belang na de aankoop/huur van een woning?

De verzekeringenstructuur lijkt erg veel op de inrichting in Nederland. Door een Woonhuisverzekering is de woning verzekerd tegen bijvoorbeeld brand, inbraak of een storm. Bij een huurwoning neemt de verhuurder deze verzekering voor zijn rekening. Met de inboedelverzekering is alle inventaris verzekerd, u kunt er ook voor kiezen het tuinmeubilair mee te verzekeren.

Hoe hoog is de overdrachtsbelasting op Curacao?

De overdracht van onroerend goed (commercieel, residentieel, industrieel) bedraagt 4% van de koopsom.

Welke belastingen betaalt een onroerend goed bezitter op Curacao?

Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuwe wet inzake de onroerendezaakbelasting op Curacao in werking getreden. In april 2013 is de Landsverordening OZB goedgekeurd die de Grondbelastingverordening zal gaan vervangen. Er gelden nu vier verschillende tarieven:

  • Voor onroerende zaken met een waarde tot Nafl. 350.000,- geldt 0,4% OZB.
  • Voor onroerende zaken met een waarde boven Nafl. 350.000,- tot Nafl. 750.000,- geldt het tarief van 0,5% OZB.
  • Voor onroerende zaken met een waarde boven Nafl. 750.000,- bedraagt de OZB 0,6%.

Meer info

Hoe zit het met de belasting op de huurinkomsten uit een tweede woning?

De huurinkomsten uit een tweede woning worden voor 65% meegenomen in de inkomstenbelasting.

Moet er bij verkoop van een tweede woning belasting worden betaald over een eventuele winst?

Nee, hier hoeft geen belasting over betaald worden. Voorwaarde hierbij is dat de woning op naam van een natuurlijk persoon staat, wanneer de woning op naam van een bedrijf/v.o.f. staat dan moet er wel belasting worden betaald uit een eventuele vermogenswinst.