• NEWS: Tenant Pays [NL]

    Bij ons betaalt u als huurder geen bemiddelingskosten
  • Newsletter Sign-Up [NL]

  • Ontvang Onze Nieuwsbrief

Kavel kopen

Kavel

Een kavel is een afgebakend stuk grond welke is geregistreerd bij het kadaster. In de akte is beschreven op welke wijze het kavel is afgebakend, dit is vaak door middel van ijzeren buizen of grote stenen. Het bebouwingsprecentage en overige bouwrestricties zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Soms is een kavel te koop in combinatie met een woningontwerp en toegekende bouwvergunning.

Wat is het verschil tussen ket kopen van een kavel en het kopen van een huis?

Het kopen van een kavel lijkt qua proces erg veel op het kopen van een woning. Het verschil is dat bij het kopen van een woning de bestemming op de grond reeds uitgevoerd is. Bij een kavel ligt de bestemming vast maar kan er binnen de gestelde eisen een eigen ontwerp gerealiseerd worden. Van belang is om goed te onderzoeken of de wensen van de koper gerealiseerd mogen worden op het betreffende kavel.

Welke typen terreinen zijn er op Curacao?

De meest voorkomende vormen zijn eigendomsgrond en erfpacht. Bij eigendomsgrond is de grond volledig in eigendom bij degene op wiens naam het ingeschreven staat in het Kadaster. Een woning op dit type is daardoor vaak duurder dan erfpachtgrond. Dit type wordt door de overheid verpacht voor 60 jaar, door deze lange periode heeft het vrijwel geen directe gevolgen op het woongenot. Er bestaat nog een derde type terrein, namelijk huurgrond. Huurgrond wordt gehuurd van de overheid en geeft de minste zekerheid. Huurgrond mag niet verkocht worden zonder toestemming van de minister en het gebouwde is, tenzij er recht van opstal op is gevestigd, door middel van natrekking eigendom van de grondeigenaar, dit is meestal het land Curacao. Huurgrond kan worden omgezet naar erfpachtsgrond, al is dit een tijdrovend proces.

Published by Century21 on . Last Updated .

Comments are closed